Verzuimpreventie, terug naar de eenvoud.
In dit stuk neem ik je mee hoe werknemers eerder zelfstandig aan de slag kunnen om verzuim te voorkomen. Maar de leidinggevende speelt een belangrijke rol in de eerste stap!

Hoe voorkom je nu dat jouw werknemers uitvallen door chronische stress?

Verzuim is niet te voorkomen. Het leven zit nou eenmaal vol met momenten dat de draagkracht afneemt. En daar kun je gewoonweg niks aan doen. Denk aan het meemaken van heftige gebeurtenissen  (overlijden dierbare, scheiding..) Een tijdje niet werken hoort dan bij de oplossing. Dit is onvermijdbaar. Maar er zijn ook zat mensen (70-90 % van verzuim is gerelateerd aan mentale klachten, 36 % aan stress klachten) die ziekgemeld worden ten gevolge van stressklachten. En daar is zeker heel wat aan te doen.

Stap 1: Een eerlijk, explorerend  gesprek van leidinggevende tot medewerker. Een soort van uiteenzetten van de situatie; niet meer dan dat. Oordelen en quick-fixes worden achterwege gelaten.
Stress signalen worden altijd eerder door de omgeving gesignaleerd dan bij de hoofdpersoon zelf. Die wil het liever niet weten en gaat gewoon door.
De volgende signalen zijn al vroeg zichtbaar:

* de medewerker gedraagt zich anders,
* klaagt wellicht meer over het werk of prive,
* is minder energiek,
* meldt zich vaker 1 of 2 dagen ziek.

De leidinggevende signaleert en gaat het gesprek aan met de medewerker. In dit gesprek wordt verwezen naar het preventie traject waar medewerker mee kan starten. De individuele intake, die voor de start met het preventie traject plaatsvindt maakt direct duidelijk of het aansluit bij de klachten van de medewerker, zoniet wordt er direct teruggekoppeld en advies meegegeven.

Stap 2: De medewerker start met herstel en bewustwording. Een traject van 4 weken is daarbij leidend. Bewustwording, vitaliseren/verbeteren draagkracht, stressreductie oefeningen en vervolgens ontdekken waar de schoen knelt. Dit traject wordt deels online aangeboden met begeleidende coachingsessies. Het online gedeelte wordt in eigen tijd gedaan.

In 4 weken werken aan verzuimpreventie.
Niet wachten tot iemand uitvalt, maar gewoon eerder signaleren én eerder aan het werk!

Meer weten: https://www.suzannedear.nl/bedrijven/